از شیعیان كوفه بود كه به سپاه امام حسین (ع ) پیوست .
جابر غلام عامر بن نهشل و مردى دلیر و جنگجو بود كه در كربلا به محضر حضرت (ع) رسید.
در روز عاشورا در حمله اول به شهادت رسید.موضوع :
اسامی شهداءکربلا بازندگی نامه ومحل شهادت ,