از مردان دلیر و حامیان حق بود.
یزید بن مغفل كه از یاران على (ع) بود، در مكه به حسین (ع) پیوست و همراه ایشان به كربلا آمد.
عبدالله كه با سپاه عمر بن سعد از كوفه بیرون آمده بود در فرصت مناسب به یاران حسین (ع) پیوست آن دو روز عاشورا به فیض شهادت رسیدند.موضوع :
اسامی شهداءکربلا بازندگی نامه ومحل شهادت ,