آن دو از جنگجویان دلیر و از شیعیان كوفه هستند.
آنها با مسلم بن عقیل بیعت كردند و پس از شهادت مسلم و هانى در كوفه دستگیر شدند.
ابن زیاد دستور داد عبد الا على و عماره را به میان قبیله شان برده و گردن بزنند.
آن دو از شهداى نهضت حسینى در كوفه هستند.موضوع :
اسامی شهداءکربلا بازندگی نامه ومحل شهادت ,